mededelingen & Uitnodigingen

Op donderdag 22 februari a.s. organiseren Giethoorn Onderneemt, Gieters Belang en de gemeente samen een inloopbijeenkomst.

Tijdstip: 19.30-21.30 uur.

Locatie: Kulturhus.

ARCHIEF BERICHTEN

De Bedrijven Presentatie Dag vindt dit jaar plaats op zaterdag 21 april 2018.

Het thema van dit jaar is: Ontdek de ondernemer.

Evenals vorige jaren bieden wij de leden van GO de mogelijkheid hun bedrijf op deze dag te presenteren.
En ook dit jaar is deelname voor alle leden van GO geheel gratis!!

WILT U ZICH OPGEVEN, DOWNLOAD HIER HET OPGAVEFORMULIER

UITNODIGING WINTERBORREL 2017 – 27-11-2017

 

 

 

 

Bij deze willen wij u uitnodigen voor de jaarlijkse winterborrel.
De winterborrel zal plaatsvinden op:
15 december 2017 bij
Restaurant de Sloothaak
Binnenpad 141 – Giethoorn

Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom. Om 20.00 uur zal het programma van start gaan.
Wij hebben de volgende gasten uitgenodigd:

Bert Kleen
hij zal deze avond het een en ander vertellen
over zijn rol als omgevingsregisseur.

Johan Schoterman
hij zal zorgen voor het nodige vermaak in verschillende vormen

Wij hopen u allemaal deze avond te mogen begroeten
zodat we op een informele en gezellige manier het afgelopen
jaar kunnen afsluiten en veel plezier het aankomend jaar tegemoet gaan.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Giethoorn Onderneemt
Erik Boer, Han van Vossen, Erik Maat,
Andrea Groenestege, Lizanne Hubbers
& Ronald de Boer

MAiling aan RONDVAARTBEDRIJVEN 13-7-2017

Beste ondernemers,

Dinsdagavond 11 juli is er een onderhoud geweest tussen Giethoorn Onderneemt, Gieters belang, Koptop en Gemeente Steenwijkerland. Speerpunt in de bespreking was de beschoeiing, waarbij de gemeente heeft aangegeven om deze problematiek in 2 tot 3 fasen op te willen pakken met als start november 2017.

Natuurlijk zal dit wat overlast geven, maar we hebben afgesproken met de gemeente deze overlast zoveel mogelijk te beperken. Ook hebben wij aangegeven dat we graag duidelijk en compleet geïnformeerd willen worden omtrent de werkzaamheden.

De gemeente wil graag in overleg met de rondvaartbedrijven om samen tot een planning te kunnen komen. Dit overleg zal plaats vinden op 19 juli aanstaande om 20.15 uur in het Kulturhus.

U bent van harte uitgenodigd om mee te doen in dit overleg.

Mede namens Gieters Belang, Koptop en Gemeente Steenwijkerland

met vriendelijke groet,

Giethoorn Onderneemt – Go

Reageren graag via ons mailadres: info@giethoornonderneemt.nl

MAiling aan ONDERNEMERS 15-6-2017
Beste leden,
De afgelopen periode is ons dorp weer veelvuldig onder de aandacht geweest in de media. Wij hebben geconstateerd dat dit niet altijd even positief was……….
 
UITNODIGING GEMEENTe STEENWIJKERLAND

Van de gemeente Steenwijkerland hebben we een uitnodiging ontvangen voor een informatiebijeenkomst op 22 juni omtrent de nieuwe locatie voor de loswal.

UITNODIGING haringparty 2017

Het jaar vordert gestaag en ook de Haringparty komt weer in zicht. Dit jaar organiseert Business Club Steenwijkerland op vrijdag 23 juni 2017 van 17.00……….

UITNODIGING Stichting Weerribben Wieden

Op 26 juni spreken we als ondernemers over de toekomst van ons gebied. Hoe gaan we ons als Weerribben-Wieden goed en zichtbaar profileren?

UITNODIGING VVD STEENWIJKERLAND

VVD Steenwijkerland organiseert 14 juni a.s. een thema-avond in Giethoorn over een onderwerp dat momenteel zeer actueel is. VVD is van mening ………….